CareIQMens2

Innovative concepts,
smart care
Innovatieve concepten,
slimme zorg

In een streven naar goede en betaalbare gezondheidszorg stelt de maatschappij allerlei eisen en beperkingen. Tegelijkertijd eisen patiënten dat goede zorg toegankelijker wordt en beter voldoen aan hun behoeften. Een uitdaging voor zorgaanbieders en verzekeraars om te presteren in…
In a bid to keep healthcare sustainable and value-based, society imposes quality requirements and cost constraints. At the same time, patients demand accessible healthcare that is centred on their needs. A challenge for care providers and insurers to perform…
Read More »Lees verder »
CareIQGroup800-300x193

A team with passion for improvement
Een team met passie voor verbeteren

De mensen achter Care IQ delen een passie: het verbeteren en innoveren van de gezondheidszorg. Met een brede expertise op het gebied van integrale zorgpaden, zorgproces-verbetering, economie van de gezondheidszorg, medische technologie en begeleiding van transformatieprocessen.
The people of Care IQ share a passion for care improvement and innovation. We represent a wide-ranging field of expertise in patient pathways, process improvement and health economics, healthcare technologies, and change management.
Read More »Lees verder »
Kado klein

Care IQ Group viert haar eerste, succesvolle jaar
Care IQ group celebrates its first and successful year

Half december vierde Care IQ Group B.V. haar eerste zakelijke jaar, samen met enthousiaste opdrachtgevers en andere partners. Een jaar geleden werd de omvang van Care IQ vergroot tot het huidige aantal van vijf partners. Twee extra partners…
Mid December Care IQ Group B.V. celebrated its first year in business with enthusiastic clients and other partners. A year ago Care IQ scaled up to the current number of five partners in the Netherlands. Two more partners…
Read More »Lees verder »
HEADline news item klein

Care IQ informs financial health care managers
Care IQ informeert financiële zorgmanagers

Het blad HEADline publiceert in het decembernummer over innovatie een artikel van de Care IQ partners Ron Hendricks en Frits van Krieken. De titel is: Op weg met “little” Big Data. HEADline is het…
The HEADline journal publishes in its December issue about innovation a (Dutch language) paper by Care IQ partners Ron Hendricks and Frits van Krieken. Its title is: Starting out with “little” Big Data. HEADline is…
Read More »Lees verder »
Unilabs003

Unilabs and Care IQ collaborate to boost quality of care
Unilabs en Care IQ werken samen aan zorgkwaliteit

Unilabs en Care IQ hebben afgelopen jaar intensief samengewerkt aan de kwaliteit van zorg. Kern van de samenwerking vormde een reeks Kaizen events die werden uitgevoerd bij Unilabs Radiologie centra in verschillende landen. Hoofddoel was het…
Unilabs and Care IQ worked together most of 2014 on a program to improve operational performance. The core of the cooperation was a series of rapid process improvement projects (or Kaizen events) conducted at medical…
Read More »Lees verder »
doolhof

How to realize
a strategy
Uw strategische doelen realiseren

Bij Care IQ helpen wij u graag om deze uitdagingen te adresseren op basis van onze diepgaande kennis van de zorg, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als die vanuit de zorgverlener en andere betrokken partijen. Wij zijn…
Making a strategy, how to cope with issues and use  challenges is an important part of managing care. With pragmatic solutions, which are founded in operational reality Care IQ has the knowledge and experience to support MT's to realize…
Read More »Lees verder »