CareIQMens2

Innovative concepts,
smart care
Innovatieve concepten,
slimme zorg

In een streven naar goede en betaalbare gezondheidszorg stelt de maatschappij allerlei eisen en beperkingen. Tegelijkertijd eisen patiënten dat goede zorg toegankelijker wordt en beter voldoen aan hun behoeften. Een uitdaging voor zorgaanbieders en verzekeraars om te presteren in…
In a bid to keep healthcare sustainable and value-based, society imposes quality requirements and cost constraints. At the same time, patients demand accessible healthcare that is centred on their needs. A challenge for care providers and insurers to perform…
Read More »Lees verder »
CareIQGroup800-300x193

A team with passion for improvement
Een team met passie voor verbeteren

De mensen achter Care IQ delen een passie: het verbeteren en innoveren van de gezondheidszorg. Met een brede expertise op het gebied van integrale zorgpaden, zorgproces-verbetering, economie van de gezondheidszorg, medische technologie en begeleiding van transformatieprocessen.
The people of Care IQ share a passion for care improvement and innovation. We represent a wide-ranging field of expertise in patient pathways, process improvement and health economics, healthcare technologies, and change management.
Read More »Lees verder »
SymposiumMay

Symposium Intramural Innovations for Extramural Care

De medtech bedrijven Cordian en Care IQ organiseren, samen met kennisinstituten en de overheidsinstanties, een symposium ter bevordering van de overdracht van succesvolle innovaties uit de zorginstellingen (intramuraal) naar de ambulante zorg (extramuraal) om zodoende homogene 'transmurale' werkconcepten te…
Medtech companies Cordian and Care IQ, in collaboration with representatives from knowledge institutions and government are organizing a symposium to foster the transfer of innovations applied successfully in care facilities (intra-mural care) into the ambulatory care space (extra-mural care)…
Read More »Lees verder »
AndreInterview

360 graden perspectief op innovatie
A 360 degree perspective on innovation


“De rode draad in mijn loopbaan is innovatie.” Daarmee zegt André van Est niets te veel. Als net afgestudeerd ingenieur komt hij terecht bij Philips Healthcare en werkt daar aan de vroege ontwikkeling van MRI apparatuur.…

"The common thread in my career is innovation" says André van Est. As a young engineer he gets the opportunity to work on the early development of MRI scanners. The interest in the clinical side of…
Read More »Lees verder »
doolhof

How to realize
a strategy
Uw strategische doelen realiseren

Bij Care IQ helpen wij u graag om deze uitdagingen te adresseren op basis van onze diepgaande kennis van de zorg, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als die vanuit de zorgverlener en andere betrokken partijen. Wij zijn…
Making a strategy, how to cope with issues and use  challenges is an important part of managing care. With pragmatic solutions, which are founded in operational reality Care IQ has the knowledge and experience to support MT's to realize…
Read More »Lees verder »
TeamUitdagen

We challenge your teams
Wij dagen uw teams uit

Door verder te kijken dan cijfers en statistieken dagen we uw teams uit om verder te gaan dan ze zelf voor mogelijk houden. Bij Care IQ helpen wij u graag om deze uitdagingen te…
By going beyond numbers and statistics, we challenge your teams to live up to their full potential. We help you address your challenges based on our deep understanding of patient and care provider perspectives, as well as…
Read More »Lees verder »