André van Est, interview

André van Est

Phone      +31 6 22385956
Email        André van Est
Google+    google.com/+AndrévanEst

360 graden perspectief op innovatie


Interview Care IQ Partner André van Est  door Frits van Otterdijk

"De rode draad in mijn loopbaan is innovatie.” Daarmee zegt André van Est niets te veel. Als net afgestudeerd ingenieur komt hij terecht bij Philips Healthcare en werkt daar aan de vroege ontwikkeling van MRI apparatuur. Interesse voor de klinische kant van innovatie ontstaat tijdens een verblijf in de Verenigde Staten. “Ik durf wel te zeggen dat ik een 360 graden perspectief heb ontwikkeld op hoe innovatie werkt, met een goede balans tussen technologie, proces, organisatie en bovenal de mens."

Werkprocessen door meten verbeteren
Als leidinggevende van een team van applicatie specialisten ervaart hij het belang van goede gebruikersondersteuning en innoveert deze dienstverlening door gebruik te maken van het internet. “Klanten kunnen bijvoorbeeld meten hoe goed de scanner apparatuur wordt benut. Omdat het voor veel klanten lastig blijkt te zijn om zelf verbeteringen te realiseren, ben ik ze overal ter wereld gaan opzoeken om te helpen bij het verbeteren van de werkprocessen.”

 
Kaizen events
Gaandeweg ontwikkelt zich een pragmatische verbetermethodiek ‘Kaizen’ genaamd, wat in het Japans ‘verandering ten goede’ betekent. “Het blijkt mogelijk om binnen een week en door intensieve samenwerking met de medische teams de kwaliteit van werkprocessen belangrijk te verbeteren.” Wereldwijd heeft Van Est inmiddels meer dan vijftig Kaizen events gehouden. “Care IQ doet vooraf een complete analyse zodat er een heldere probleemstelling is. We observeren medewerkers tijdens hun dagelijkse werk. Ja, dat gaat gewoon door. Het draait immers om werkprocessen. Van patiëntopname, het onderzoek, de verwerking van data tot en met de nazorg. Het hele traject. Samen met het team zoek je voortdurend op creatieve wijze naar de volgende stappen. Je speelt in op hun vragen en behoeftes. Zo kun je binnen een week significante verbeteringen aanbrengen.” Hij geeft het lachend toe. Na zo’n intensieve weeksessie is hij bekaf. Maar als gedreven sporter vindt hij dat juist een kick. “Een Kaizen event kun je vergelijken met duursporten. Het stelt mijn uithoudingsvermogen zeker op de proef. Maar dan is het toch fantastisch als je met een goed resultaat over de streep komt?”
Care IQ: veranderaars 
Het mooi van Care IQ is dat alle partners inhoudelijke expertise hebben over specifieke zorgprocessen zoals radiologie, radiotherapie, hart-en-vaat en oncologie. Toch zijn we uiteindelijk meer ‘veranderaars’. “We helpen organisaties inzien dat zaken anders en beter kunnen, we zorgen er voor dat mensen en teams zich afvragen wat nou werkelijk belangrijk voor ze is, en helpen ze een nieuwe werkelijkheid vorm en om die tastbaar te maken met inbreng van alle betrokkenen? Het zijn vaak de kleine, zichtbare successen die leiden tot een continu verbeteringsproces.”

A 360 degree perspective on innovation


Interview Care IQ Partner André van Est by Frits van Otterdijk
"The common thread in my career is innovation" says André van Est. As a young engineer he gets the opportunity to work on the early development of MRI scanners. The interest in the clinical side of innovation arises soon thereafter during a stay in the United States. "I dare say that I have developed a 360 degree perspective on how innovation works, enabled by a good balance between technology, process, organization and above all people.

Use data for improvement
As a manager of a global team of application specialists he experiences the importance of good user support and starts to innovate this service by using the Internet. "Customers can for example measure how well the scanner equipment is being utilized. It turns out to be tough however for many customers to turn data into improvements on their own, so I decided to go out to customers myself and offer help with the improvement of work processes."

Kaizen events
Gradually a pragmatic improvement methodology develops named 'Kaizen’ which means "change for the better” in Japanese. It turns out that within a week significant workflow quality improvements can be achieved when working closely with the team of medical professionals. Meanwhile van Est has performed over fifty Kaizen events worldwide. "Prior to the Kaizen event Care IQ performs a comprehensive analysis. On site we interview key stakeholder and observe staff during their daily work which continues as usual. All work processes are included, from order entry, via patient preparation and patient examination to reading the exam and writing the diagnostic report. Together with the team, we are constantly searching for creative ways to find solutions, always keeping in mind patient and staff needs, and making sure improvements are visible within the week to motivate the team to continue. " “Yes it’s tiring” he admits with a smile. “You need endurance to keep going for the entire week, it feels very much like top sport, including the kick at the end of the Kaizen when everything falls into place and the team can celebrate the successes of the hard work."

Care IQ: change agents
“The good thing about Care IQ is that all partners have in depth knowledge of clinical areas like radiology, radiation therapy, cardiovascular disease, oncology, mental health and so on. Yet in the end we are really 'change agents' helping our clients realize that things can be done in better ways. It’s wonderful to see how teams become aware of the powers within them, how small achievements lead the way to a continuous improvement mind set."