Care IQ en Headsted – een samenwerking in doen en denken!

Headsted, een innovatief bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van wetenschappelijk gefundeerde oplossingen voor geestelijk welzijn, heeft een samenwerkingsverband gesloten met Care IQ om hun internationale groei in te zetten. Vanuit hun basis in Finland hebben de Headsted stichters een gamma van online en mobiele applicaties ontwikkeld die gebruik maken van Acceptance en Commitment Therapy (ACT). Deze bieden een antwoord op de vraag naar toegankelijke en doeltreffende hulp bij lichte en matige geestelijke gezondheidsproblemen.

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie (of cognitive behavioural therapy, CBT) maar heeft enkele bijzondere eigenschappen. ACT probeert niet de inhoud van gedachten en geloof te wijzigen, omdat de rol van de omgeving belangrijker is bij het beinvloeden van het gedrag. Het door ACT gebruikte psychopathologische model richt zich erop afstand te nemen van ongunstige gedachten.

De ambitie van Headsted is efficiënte digitale producten aan te bieden die de gebruiker helpen aan de hand van een begeleid zelfhulpmechanisme. Met de steun van Care IQ als partner gaat Headsted in de eerste plaats inzetten op de introductie van ACT interventies in het Verenigd Koninkrijk.

Toni Vanhala, stichter en CEO van Headsted drukt het als volgt uit: “We zien ernaar uit bij te dragen tot een bredere bewustwording rond geestelijke gezondheidsproblemen in het VK, en tot betere middelen om ze zo vroeg mogelijk aan te pakken. In Care IQ hebben we een partner gevonden die niet alleen brede kennis en ervaring heeft in dit gebied, maar die ook ons diep engagement deelt rond geestelijke gezondheid en welzijn.”

Professor Raimo Lappalainen, een autoriteit op het gebied van ACT-interventies, leverde een cruciale bijdrage bij het ontwikkelen, testen en evalueren van Headsteds aanbod in Finland. Dankzij de resultaten van deze onderzoeken heeft het team de producten kunnen verfijnen zodat ze echte hulp kunnen bieden aan wie nood heeft aan ondersteuning bij mentale problemen – zowel alleenstaand, als in het kader van een breder zorgprogramma.

David Lees, Director of UK Service Delivery bij Care IQ, heeft vele jaren wereldwijde ervaring in het verbeteren van de verstrekking van geestelijke gezondheidszorg. Hij lichtte de samenwerking als volgt toe: “We zijn bijzonder verheugd steun te kunnen verlenen aan Headsted in deze essentiële fase van hun groei. Hun ACT aanbod brengt een hoognodig antwoord op de groeiende vraag naar doeltreffende, wetenschappelijk gefundeerde therapieën voor geestelijk welzijn in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten.”