Care IQ en de ambities van het Waldkrankenhaus Rudolf Elle

Begin 2015 begon een Care IQ team een intensieve samenwerking met projectleden van het Waldkrankenhaus Rudolf Elle GmbH in Eisenberg, Duitsland. Samen vernieuwden ze het patiëntenpad en de operationele structuur van de orthopedische verpleegafdelingen. Het projectteam bereidde ook de invoering voor van integraal capaciteitsmanagement langs het orthopedisch-chirurgische zorgpad.

Het Waldkrankenhaus Rudolf Elle heeft een uitstekende nationale reputatie op het gebied van gewrichtsvervanging en andere orthopedische chirurgie. Daarnaast levert het Waldkrankenhaus voor het hele Saale-Holzland district hoge kwaliteit zorg op het gebied van algemene chirurgie, anesthesiologie en inwendige geneeskunde. Jaarlijks worden 45.000 mensen op deze locatie behandeld. Patiënten die de hal van het ziekenhuis binnenlopen raken onder de indruk vanwege een voortdurend groeiende uitstalling van prijzen voor zorgkwaliteit.

Vanaf 2008 is David-Ruben Thies algemeen directeur van het ziekenhuis. Onder zijn leiding verbeterde en stabiliseerde al snel de economische situatie van de instelling. Hij breidde het bedrijf uit, zowel lokaal als regionaal en plant nu de bouw van een nieuw verpleegcentrum. We laten de heer Thies aan het woord over zijn ambities en over de samenwerking met Care IQ:

Wanneer en hoe hebt u Care IQ leren kennen?

“In November vorig jaar was ik in Luzern op de conferentie ‘Strukturen des Spitals der Zukunft’ (Structuren van ziekenhuizen van de toekomst), georganiseerd door Blezinger Healthcare, waar ook veel ziekenhuisarchitecten aanwezig waren. Care IQ partner Ron Hendricks gaf een presentatie, met de boodschap dat nieuwe ziekenhuizen vaak te groot worden gebouwd. Dat trok mijn aandacht, want wij waren bezig ons nieuwe verpleegcentrum te ontwerpen en onze kosten waren op dat moment hoger dan gebudgetteerd.”

Wat gaf u de overtuiging dat Care IQ in uw situatie waardevolle diensten kon bieden?

“Ten eerste hun advies om samen met de medewerkers zorgprocessen te herontwerpen en capaciteiten te plannen, terwijl we het bestaande gebouw nog gebruikten. Dat is logisch: de nieuwe organisatie en methoden kunnen dan vóór de verhuizing worden geoefend en ingeregeld. De architect kan vervolgens het ontwerp van de nieuwbouw afstemmen op moderne zorgprincipes en het vloeroppervlak en budget beperken tot wat werkelijk nodig is bij onze volumes.

Nog overtuigender was een bezoek met verpleegkundigen aan het Orbis Medisch Centrum in Nederland, waar Ron Hendricks dezelfde principes enkele jaren geleden heeft toegepast. We waren er allemaal van onder de indruk hoe rustig en goed georganiseerd dit ziekenhuis is, terwijl ze meer patiënten behandelen dan wij. We bekeken hoe de verpleging was georganiseerd en ik vroeg de verpleegkundigen en hun leidinggevende welke van deze methoden ze in Eisenberg wilden overnemen. ‘Alle methoden’, antwoordden ze eensgezind.”

Wat is uw indruk van de unieke kwaliteiten van Care IQ?

“Care IQ experts zijn geen typische consultants in nette pakken, die rapporten produceren. Ze vertegenwoordigen veel kennis en ervaring, maar blijven nuchtere harde werkers die verbindingen leggen met zorgverleners op alle niveaus en de organisatie helpen om tastbare, patiëntgerichte verbeteringen te realiseren.”

In welke situaties zou u collega-ziekenhuismanagers aanraden contact met Care IQ op te nemen?

“Als ze van plan zijn hun accommodatie te vernieuwen of uit te breiden en willen weten of operationele verbeteringen hen kunnen helpen om binnen budget te blijven en om tegelijkertijd de tevredenheid van medewerkers en patiënten te verbeteren. Zelfs zonder grote investeringsplannen is het een goed idee om de hele bedrijfsvoering eens onder de loep te nemen. Ik ben trots op onze positieve bedrijfsresultaten in Eisenberg, maar laten we eerlijk zijn: veel andere Duitse ziekenhuizen zijn niet rendabel en kunnen wel wat hulp gebruiken om het zorgsysteem duurzaam te maken.”