Een nieuwe aanpak voor werkstress

Headsted – een Engels-Finse ontwikkelaar van on-line psychotherapieën – heeft een innovatieve oplossing gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, dankzij de cruciale steun van Care IQ’s Launch IQ methode voor snelle marktvrijgave. De Pennine Care NHS Foundation Trust stelt sedert begin September 2015 ‘Shift Your Stress’ ter beschikking van al haar medewerkers. Dit is een on-line programma gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy.

Pennine Care is een van de grootste regionale organisaties in de Britse nationale gezondheidszorg, en de eerste onder de NHS Trusts om een dergelijke grensverleggende aanpak aan te bieden via hun eigen Dienst voor Personeelswelzijn. Om hun werknemers te helpen beter het hoofd te bieden aan de unieke uitdagingen waarmee zorgverleners elke dag te maken krijgen, besloot de Trust een vernieuwende richting in te slaan, en een laagdrempelige therapeutische interventie aan te bieden aan zo’n 6.000 personeelsleden.

Dit initiatief past volmaakt in de prioriteiten die de bestuursvoorzitter van NHS England, Simon Stevens, eerder deze maand naar voren bracht. Tijdens de jaarlijkse NHS-conferentie kondigde hij aan sterk te gaan inzetten op de verbetering van de gezondheid en het welzijn van 1,3 miljoen NHS-medewerkers, een initiatief waarvan zowel de zorgverleners als de belastingbetaler beter zullen worden.

Dr. Kirsikka Kaipainen, de CEO van Headsted, zei: “We zijn erg blij dat Shift Your Stress is gekozen door een baanbrekende NHS Trust als Pennine Care. Het programma is geschikt voor werknemers uit alle sectoren, maar we zijn toch extra ingenomen dat we op deze manier directe hulp bieden aan mensen die zorgen voor anderen, een uiterst belangrijke en waardevolle taak, die vaak ook erg stressvol kan zijn.”

Shift Your Stress is beschikbaar voor alle personen tewerkgesteld door Pennine Care NHS FT, zonder dat ze voor die toegang hun leidinggevende, de gezondheidsdienst of een therapeut moeten benaderen: een eenvoudige aanvraag bij de Dienst Personeelswelzijn volstaat. Een tweede voordeel van de on-line aanpak is dat het programma gebruikt kan worden wanneer het de gebruiker uitkomt: dit is erg nuttig als medewerkers in ploegen werken, of ook voor een gezin zorgen.

Het invoeren van deze innovatieve en gebruiksvriendelijke oplossing door Pennine Care illustreert de groeiende aandacht van zorgorganisaties voor het belang van nieuwe, dynamische en flexibele manieren om het psychologisch welzijn van hun personeelsleden te bevorderen.

Care IQ’s UK partners met medewerkers Headsted

Katie Kay, de leider van de dienst Personeelswelzijn van Pennine Care, verklaarde: “We weten dat psychologische gezondheidsproblemen behoren tot de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim binnen de NHS, en zelfs wanneer onze mensen aan de slag zijn kan stress een funeste invloed hebben op hun werk. De Dienst Personeelswelzijn helpt onze werknemers bij het omgaan met emotionele en psychologische moeilijkheden. Onze medewerkers bevestigen dat ze zich hierdoor gewaardeerd en ondersteund voelen, productiever kunnen werken, en zich in het algemeen beter voelen in hun job. We zijn blij dat we het on-line Shift Your Stress programma kunnen aanbieden als een bijkomende vorm van steun voor ons personeel.”

Onder leiding van Professor Raimo Lappalainen, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van psychologische therapieën aan de Universiteit van Jyväskylä, ervaart Headsted snel toenemende globale belangstelling voor hun evidence-based oplossingen die alle rusten op Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

ACT is een Cognitieve Gedragstherapie van de derde generatie, die met behulp van metaforen en ervaringsgerichte oefeningen de gebruiker helpt afstand te nemen van hardnekkige negatieve gedachten en emoties, en de beleving van het ‘hier en nu’ te bevorderen. ACT omvat mindfulness-oefeningen en benadrukt het verduidelijken van persoonlijke waarden en het leven in overeenstemming hiermee.

De opmerkelijk snelle lancering van Shift Your Stress programma is een belangrijke mijlpaal in de commerciële ambities van Headsted, die in grote mate te danken is aan de focus en de drijfkracht van Care IQ’s Launch IQ methode.

David Lees, Director of UK Service Delivery bij Care IQ, stelt het als volgt: “De aanhoudende vooruitgang, de belangstelling en de verwachtingen rond de programma’s die Headsted aanbiedt getuigen van de structuur en de dynamiek binnen de Launch IQ katapult. Het feit dat onze partners zo gauw voet aan de grond hebben gekregen in de zorgsector doet ons bijzonder genoegen.”