SERVICES

Uw strategische doelen realiseren

Bij Care IQ helpen wij u graag om deze uitdagingen te adresseren op basis van onze diepgaande kennis van de zorg, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als die vanuit de zorgverlener en andere betrokken partijen. Wij zijn trots op onze innovatieve concepten voor slimme zorg, en helpen u graag bij het realiseren van uw strategieën door middel van pragmatische oplossingen die zijn geworteld in de operationele realiteit.

Onze klanten: zorgverleners, verzekeraars
en medische industrie

Care IQ werkt met zorgaanbieders uit de tweede en derde lijn, met zorgverzekeraars en met medisch technologische bedrijven, zowel in Europa als in geselecteerde internationale markten. De expertise van onze zeer ervaren medewerkers komt ook ten goede aan het midden en klein bedrijf die op zoek zijn naar gedegen advies, implementatieondersteuning en ondersteuning van verandertrajecten.

We helpen bij het realiseren van uw strategische doelen

Bij Care IQ helpen wij u graag om deze uitdagingen te adresseren op basis van onze diepgaande kennis van de zorg, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als die vanuit de zorgverlener en andere betrokken partijen. Wij zijn trots op onze innovatieve concepten voor slimme zorg, en helpen u graag bij het realiseren van uw strategieën door middel van pragmatische oplossingen die zijn geworteld in de operationele realiteit.

De Care IQ aanpak

Care IQ experts combineren hun ervaring en klinische kennis in oplossingen opgebouwd uit state-of-the-art processen, medische en informatietechnologie. Bovenal passen we echter consequent inzichten van patiënten en medewerkers toe om uw te helpen met:

 • Het realiseren van strategische doelen en het zoeken naar groeimogelijkheden, bijvoorbeeld via fusies of andere samenwerkingsvormen.
 • Het creëren van mensvriendelijke faciliteiten, inclusief architectuur, infrastructuur, technologie en personele planning
 • Het verbeteren van integrale zorgpaden: structuren van de werkwijze, verhogen van de patiënttevredenheid en klinische resultaten, exploiteren van technische mogelijkheden en reduceren van kosten
 • Verbeteren van de concurrentiepositie: stimuleren van patiëntverwijzingen en vergroten van de betrokkenheid van medewerkers
 • Optimaliseren van de winstgevendheid, inclusief investeringsplanning, operationele effectiviteit, integraal activiteiten management
 • Reduceren van verspilling door problemen bij de wortel aan te pakken, op productie en menselijk niveau.

 

Serving care providers, insurers and medtech industry

Care IQ works with secondary and tertiary care providers, healthcare insurers and medical technology companies in Europe and selected international markets. The expertise of our seasoned professionals benefits small, medium and large size enterprises in search of independent strategic advice, implementation support and change acceleration.

We help you to realize your strategies

At Care IQ we help you address your challenges based on our deep understanding of patient and care provider perspectives, as well as the viewpoints of stakeholders across the continuum of care. We help you realize your strategies with pragmatic solutions, which are founded in operational reality. We are offering you innovative concepts for smart care and pride ourselves in having a comprehensive view on the current issues in healthcare.

Care IQ's approach

Care IQ experts combine their experience and clinical knowhow with solutions comprising state-of-the-art process, medical and information technology. Above all, we consistently seek out and apply patient and staff insights, to help you:

 • Realise strategic objectives and pursue business growth, for instance through mergers and acquisitions
 • Shape people-centric healthcare facilities from architecture design to infrastructure, technology and resource planning
 • Enhance integrated care pathways: structure ways of working, improve patient satisfaction and clinical outcomes, exploit technical innovations, reduce costs
 • Improve competitiveness: boost patient referrals and enhance staff commitment
 • Optimise healthcare economics, including investment planning, operational and financial returns, and integral alignment of activities and processes
 • Eliminate waste by addressing its causes at production, capacity, and employee level
Onze opdrachten