Unilabs en Care IQ werken samen aan zorgkwaliteit

Unilabs en Care IQ hebben afgelopen jaar intensief samengewerkt aan de kwaliteit van zorg. Kern van de samenwerking vormde een reeks Kaizen events die werden uitgevoerd bij Unilabs Radiologie centra in verschillende landen. Hoofddoel was het creëren van operationele ‘best practices’ om hiermee andere Unilabs’ centra te inspireren om te starten met ‘continue verbeteren’ van zorgprocessen.

Unilabs is een toonaangevende Europese speler op het gebied van medische diagnostiek, met 120 medische laboratoria en 46 radiologie centra in 11 Europese landen. Ze levert een breed scala aan diensten, zoals laboratorium onderzoeken, radiologische onderzoeken, en ondersteuning bij de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Unilabs Radiologie voert jaarlijks jaar meer dan 1,1 miljoen diagnostische procedures uit, zoals MRI, CT, echografie, mammografie, en röntgen, voor zowel publieke als private zorgverleners. De 46 radiologie centra zijn gevestigd in Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland.

Unilabs004

Bron: www.unilabs.com

Kai-Zen is een Japanse term en betekent letterlijk “verandering ten goede”. In de praktijk wordt hiermee een gerichte stap bedoeld op het pad van continue verbeteren. Tijdens een Kaizen event gaat een multidisciplinair team van medewerkers aan de gang om problemen in werkprocessen te onderzoeken, oplossingen te bedenken en deze direct te implementeren. De methode is helder van structuur en gaat uit van objectieve meetgegevens. Met name door het intensieve teamwork kunnen in korte tijd flinke verbeteringen worden gerealiseerd. Het streven is steeds naar een balans tussen betere kwaliteit van de zorg, tevreden patiënten en personeel, en waar mogelijk lagere kosten.

Kaizen events werden uitgevoerd in drie belangrijke Unilabs markten, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. De opdracht was steeds: a) voer een uitgebreide workflow analyse uit, b) identificeer en implementeer quick-win oplossingen, c) formuleer aanbevelingen voor opvolgende verbeterstappen, d) creëer een interne Unilabs benchmark, en e) start met de uitrol van ‘continue verbeteren’ naar andere centra.

5S Exercise - Before and After

5S Exercise – Before and After

Dankzij de Kaizen events hebben de teams van medewerkers meer vertrouwen gekregen in hun eigen kennis en kunnen. Ze hebben echter ook geleerd dat “weten niet hetzelfde is als doen!”. De teams zijn nu beter instaat om veranderingen door te voeren, met een gestructureerde aanpak en door objectieve metingen. Door de intensieve en respectvolle samenwerking is er tevens een nieuw vertrouwen ontstaan tussen het lokale management en het personeel.

Enkele treffende voorbeelden van de specifieke resultaten zijn:

  • Samen met de lokale managers werden integrale capaciteitsplannen ontworpen met als doel een beter evenwicht tussen productie behoeften en beschikbaarheid van middelen, zoals personeel, apparatuur en kamers.
  • Bij elk van de centra werd verbeterde bewegwijzering ingevoerd, om patiënten te helpen rustig en efficiënt hun weg te vinden.
  • Verschillende werkplekken werden effectiever ingericht met behulp van de ‘5S methode’, met gunstige effecten op de beleving van zowel patiënt als medewerkers.
  • Maatregelen zijn genomen om de onderzoekvoorbereiding voor de patiënt prettiger en efficiënter te laten verlopen, vooral van belang bij onderzoeken met contrastvloeistof.
  • Radiologen en laboranten hebben hun krachten gebundeld om veelgebruikte onderzoeken verder te verbeteren, meer robuust en meer voorspelbaar te maken.
  • Nieuwe concepten om productiviteit te verbeteren (en wachtlijsten weg te werken) werden uitgetest, bijvoorbeeld met ‘Turbo avonden’ waar door slimme bundeling van routine onderzoeken flinke tijdwinst geboekt kan worden.

De uitkomsten en aanbevelingen van de reeks Kaizen events zijn inmiddels met alle Unilabs Radiologie centra gedeeld tijdens een intern congres. Ook werden hier “how to“ workshops gegeven om de verdere uitrol van Kaizen “continue verbeteren” binnen Unilabs Radiologie op gang te brengen.