Vraagsturing sleutel tot waardevolle innovatie in de Zorg

FME Cluster Life Sciences & Health (‘FME LS&H’) is opgesteld om vanuit de Technologische industrie en haar ledenbestand van meer dan 400 leden in deze sector een concrete en positieve bijdrage te leveren aan betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg. Samenwerking is daarbij een sleutelwoord. FME LS&H wekt intensief samen met Care IQ om te komen tot een concrete sector-brede agenda die gaat resulteren in maakbare en toepasbare innovaties.

De focus van deze innovatie agenda is gericht op vier Ziektebeeld & Zorg specifieke terreinen:

  • Ziektebeeld hart- en vaat
  • Ziektebeeld prostaatkanker
  • Langer thuis wonen: technologie voor thuis
  • Revalidatie

Een voorbeeld van de activiteiten die hierbij worden georganiseerd worden zijn de FME LS&H ‘Design Challenges’. Beginnend bij de patiënt en zorgverlener wordt gezamenlijk gezocht naar de concrete behoefte(n) en de benodigde innovaties die mogelijk leiden tot een positieve doorbraak. De gewenste doorbraak wordt uitgedrukt in een set van gezamenlijke doelstellingen wat betreft de ‘Triple Aim’ toegevoegde waarde in termen van : (a) Patiënt ervaring van verleende zorg in termen van kwaliteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid, (b) Verbeterde gezondheid en vitaliteit van een gedefinieerde populatie en/of (c) Vermindering van de kosten(groei) per hoofd van de bevolking

Op basis van deze SMART doelstellingen worden gezamenlijke ontwikkeltrajecten gestart in samenwerking met beschikbare ‘Living Labs’ om te komen tot daadwerkelijke oplossingen die hun toepassing vinden in de praktijk. Volgens Care IQ oprichter Joris van den Hurk, tevens voorzitter van de branche organisatie voor Medische Technologie Holland Health Tech: “Een sector-brede samenwerking op basis van gemeenschappelijke doelstellingen rond specifieke Ziektebeelden en Zorg vraagstukken is uniek. Deze aanpak leidt tot de gewenste focus en resultaten met een substantiële verhoging van de innovatie productiviteit in de Health Tech industrie”.

Het voortouw nemen vanuit de industrie om te komen tot samenwerking gericht op een hogere innovatie productiviteit in deze sector is volgens FME een noodzakelijkheid voor het behoud van de verdienkracht van de Nederlandse Technologische industrie. Volgens de FME LS&H Cluster Manager Edwin Dekker biedt “…de kennis innovatie in Nederland op het vlak van LS&H uitstekende kansen. Echter om deze kennis daadwerkelijk om te zetten in maakbare en toepasbare kennis is het van belang dat wij als FME ons industrie platform benutten en aanwenden om te komen tot een gemeenschappelijke innovatie agenda die vanuit de vraagkant, patiënt en zorgverlener, gestuurd wordt…”

In de komende periode zullen FME LS&H en Care IQ verder gaan met het organiseren van Design Challenges op basis van de vier eerder genoemde focusgebieden om te komen tot tenminste 2-3 sector-brede innovatie projecten per aandachtsgebied voor de periode 2015-2018.